Sunday, June 3, 2012

หมากับไก่ได้กลายเป็นตัวมีใจบ้านได้อย่างใด

มีครั้งนึ่งในเมื่อนกพวกนึ่ง และ ตัวมีใจพวกนึ่งอยู่กินอยู่บนท้องฟ้า ส่วนหมา และ ไก่ ก็อยู่กินอยู่ที่นั้นเหมือนกัน
วันนึ่งที่บนท้องฟ้าลมหนาว และ ฝนตก นกทังหลายได้ร้องขอให้หมาตัวนึ่งลงไปแหล่งหล้าผู้คน เพื่อเอาไฟมาให้ท้องฟ้าอบอุ่น
หมาตัวนั้นก็ลงไปแล้วก็มาถึงเรือนของชายคนนึ่ง หมาเหลียวเห็นกองดูกอยู่ใกล้กับเรือนหลังนั้น มันก็จึ่งกินดูกแล้วก็ลืมนก และ ไฟเสียแล้ว
นกทังหลายคอยถ้าหมาตัวนั้น แต่มันก็บ่กลับมาแล้ว มันตัดสินใจอยู่ชายกับคนนั้น
ในเมื่อนั้นลมก็ยังหนาวอยู่ นกทังหลายก็ส่งไก่ตัวนึ่งลงไปเอาไฟมา ไก่ตัวนั้นก็ไปถึงเรือนของชายคนนึ่ง และ ก็เหลียวเห็นเมล็ดเข้าอยู่ใกล้กับเรือนหลังนั้น มันมักเมล็ดเข้ามากที่สุด ไก่ตัวนั้นบ่ได้คึดถึงไฟแล้ว มีแต่กินเมล็ดเข้าเท่านั้น แล้วมันก็ตัดสินใจอยู่กับชายคนนั้นเหมือนกัน
ด้วยการนั้นนก และ ตัวมีใจทังหลายจี่งบ่มักหมา และ ไก่ เขาจากหมู่เพื่อนของตนที่อยู่ในความหนาวไปเพื่อเห็นแก่ของกินดีๆ เท่านั้น จนถีงบัดนี้สูเจ้าจึ่งรู้ได้ว่าหมา และ ไก่ได้กลายมาเป็นตัวมีใจบ้านแล้ว

No comments:

Post a Comment