Sunday, June 3, 2012

แมวแม่มีรัก


เเมวแม่อ้อนวอนขอร้องเจ้าแถนว่า
"ขอให้ท่านจ่งเอ็นดูข้า เสกให้ข้ากลายเป็นยิงสาวด้วยเถิด ข้าหลงรักชายหนุ่มผู้นั้นเหลือเกิน"
เจ้าแถนเอ็นดู จึ่งเสกให้เเมวแม่กลายเป็นคน
"หากใคร่เป็นคน ก็ต้องเป็นให้คู่ยามนะ"
เจ้าแถนปากเเล้วก็คอยส่องสายตาดูแมวแม่ต่อไป
วันนึ่งเเมวแม่ในร่างยิงสาวทึกมีรักกับชายหนุ่มอย่างหวานชื่น เมื่อมีหนูตัวนึ่งแล่นผ่านมา ยิงสาวก็โดดเข้าครุบหนูมากินในทันใด
เจ้าแถนจึ่งเสกร้ายให้ยิงสาวกลับคืนเป็นเเมวแม่ดั่งเก่า

ความเล่าความนี้สอนให้รู้ว่า
ยากที่ผู้ใดจะละทิ้งการเป็นอยู่เก่า

No comments:

Post a Comment