Thursday, July 19, 2012

ธอร์ในเมืองวิน

ธอร์ในเมืองวิน
(ความเล่าชาวนอร์ส)
พวกชายนอร์สพักในเมืองวินในคืนนั้น อันสุดท้ายกลายเป็นเมืองที่ร้ายหลายหลวง. เขาเจ้าบ่มีของกินแล้ว และ การล่าเนือก็แล้วสิ้น. จึ่งสวดขอเจ้าฟ้าให้ส่งของกินมาให้ แต่ความตอบเจ้าฟ้ากลับบ่ไวทันใจดั่งที่หวัง.
เมื่อนั้น ผู้ล่าเนื้อ ชื่อว่า ธอร์ฮอลล์ หายตัวไป และเขาเจ้าจึ่งออกไปตามหาเพื่อน. ตามหาถึงสามวัน และ ในวันที่สี่ คาร์ลเซฟนี และ เบียร์นี พบเพื่อนเหนือบนหน้าผา. เพื่อนทึกมองดูบนท้องฟ้าอยู่ ตา ปาก และ รูดังเปิดกว้างอยู่ โดยเกาตัวตน และ อยิกตัวตน และ ปากบ่นอันใดอยู่.
"เจ้ามาเร็ดการอันใดที่นี่" เขาเจ้าถามเพื่อน
"มันบ่ใช่การอันใดของสูเจ้า" เพื่อนตอบ "บ่ต้องห่วงข้าดอก ข้าโตพอที่จักดูแลตัวตนได้"
"กลับคืนมากับตูข้าเถิด เพื่อนเอ๋ย" เขาเจ้าปาก
แล้วเพื่อนก็กลับไปกับเขาเจ้า.
หลังจากนั้นบ่หึงนาน ก็มีปลาวาฬลอยมาชายหาด. เขาเจ้าจึ่งรีบแล่นไปแล่เนื้อมัน. บ่มีผู้ใดรู้แล้วว่ามันเป็นปลาวาฬเชื้อใด แม้นแต่คาร์ลเซฟนี ผู้รู้ดีการปลาวาฬก็บ่รู้. พวกพ่อครัวก็ต้มเนื้อปลา แต่เมื่อเขาเจ้ากินเนื้อลงไป ก็ป่วยไข้.
แต่นั้นผู้ล่าเนื้อธอร์ฮอลล์ก็ย่างเทียวไป แล้วปากว่า "พี่หนวดแดงกลายเป็นผู้มีค่ามากกว่าเจ้าฟ้าแล้วฤๅ. เนื้อนี้เป็นของขวัญเพื่อกลอนอันข้าเขียนแต้มให้แก่เจ้าข้า ธอร์. ท่านธอร์บ่เคยเร็ดให้ข้าผิดหวังสักเท่าใด."
ยามนี้ทุกคนก็นึกได้ จึ่งบ่กินเนื้อปลาวาฬนั้น และก็โยนเนื้อถิ้มไปยังหน้าผา และก็ขอให้เจ้าฟ้าล้างความผิด. จากนั้นดินฟ้าก็ดีขึ้น อันเร็ดให้เขาเจ้าออกหากินตกปลาได้แถม และหลังจากนั้นก็บ่มีการขาดของกินอีกแล้ว.No comments:

Post a Comment