Thursday, July 19, 2012

ผู้ดูดาว


ชายผู้นึ่งสนใจในการของดวงดาวนักหนา. เพื่อนเรียนหนทางดวงดาวเเละเรียนรู้ถึงความแรงของ ดวงดาวอย่างดีลึก.
คืนนึ่งเพื่อนเฝ้าเห็นการหมุนเวียนของดวงดาว ตั้งเเต่ค่ำจนดึก.
เพื่อนย่างเเหงนหน้ามองท้องฟ้าเพื่อตามดูดาวหมุนเวียนไปเรื่อยๆ จนย่างออกจากหนทาง เเล้วพลัดตกลงไปในหนองน้ำ.
"ช่วยข้าด้วย! ช่วยข้าด้วย!"
ผู้ดูดาวได้เเต่ร้องดังขอความช่วยเหลือ จนเสียงเเหบเสียงเเห้งกว่าจะมีชาวบ้านผ่านมาช่วยดึงขึ้นจากน้ำ.
"เพื่ออันใดเจ้าถึงใคร่รู้การงานเมืองฟ้าเมืองบน จ่งเรียนรู้การงานเมืองหล้าเมืองลุ่มให้ดีเสียก่อนเถิดนา." หมู่ชาวบ้านพากันปาก.

จื่อจำไว้นาสูเจ้า ต้องรู้หนทางย่างของตนก่อนที่จักเรียนรู้หนทางย่างของผู้อื่น.

No comments:

Post a Comment