Monday, December 10, 2012

ความเป็นมาของ แมนนี่ ปาเกียว

พ่อชายแมนนี่ ปาเกียว (Manny Pacquiao) หรือ แมนนี่ ปาเกียว เปนผู้ตีต่อยลุ่มฟ้าและผู้การเมืองคนฟิลิปปินส์. ออกเห็นหล้าเมื่อวันที่ 17 เดือนสิบสอง ปี พ.ศ. 2521 ที่ เวียงบูคิดนอนเมืองฟิลิปปินส์. เพื่อนมีชื่อเต็มว่า เอ็มมานูเอล ดาปิดราน ปาเกียว (Emmanuel Dapidran Pacquiao). 


ความเปนมา

แมนนี่ ปาเกียว ออกเห็นหล้าในเครือครอบครัวที่ยากจนนักในเวียงบูคิดนอน อันเปนเวียงทางตอนใต้ของเมืองฟิลิปปินส์ โดยเปนลูกชายคนที่ 2 ในกลุ่มลูก ๆ ทังหมด 4 คน ของ พ่อชายโรซาลิโอ และ แม่ญิงดิโอนิเซีย ปาเกียว. ขาเจ้าทังคู่แยกทางกันตั้งแต่ปาเกียวยังน้อยๆ. ปาเกียวขึ้นชกต่อยด้วยความยากจน ขึ้นชกต่อยลุ่มฟ้าเปนหน้าที่การงานครั้งที่หนึ่งเมื่อต้นปี พ.ศ. 2538 ที่เวียงมะนิลา อันเปนเมืองหลวงของเมืองฟิลิปปินส์. เพื่อนได้ค่าตัวครั้งที่หนึ่ง 100 เปโซ โดยส่งเงินมาช่วยเหลือครอบครัวบ่อยุด.

แมนนี่ ปาเกียว นั้น เหล่าผู้คนถือเปนผู้ตีต่อยเชื้อฟิลิปปินส์ที่บ่เหมือนกับผู้ตีต่อยฟิลิปปินส์ผู้อื่น ๆ ด้วยเปนการตีต่อยแบบหนักหนา. หมัดหนักทังซ้ายและขวา ใจห้าวหาญบ่กลัวบ่อย้านคนใด และการเป็นอยู่ของร่างอันแข็งแกร่ง.

หลังจากนั้น ปาเกียวก็ได้เที่ยวไปชกต่อยและใช้สายใจในเมืองรวมอเมริกา ก่อนที่จักมีชื่อเสียงในยามต่อมา.


การเปนอยู่ส่วนตัว 

ปาเกียวแต่งงานกับแม่ญิงจินกี้ จาโมร่า เมื่อปี พ.ศ. 2541 ตอนที่แม่ญิงจินกี้ขึ้น 18 ปี ปาเกียวขึ้น 19 ปี. บัดเดียวนี้ ขาเจ้าทังคู่มีลูกด้วยกันทังหมด 4 คน. ปาเกียวเปนผู้ตีต่อยที่ไว้ผมยาว โดยเจ้าตัวให้หมากการว่าเนื่องจากว่าเพื่อนมักพอใจพ่อชายบรูซ ลี จึ่งไว้เลียนแบบ.

อ้างอิง
http://th.wikipedia.org/wiki/แมนนี่_ปาเกียว accessed 12/10/2012

No comments:

Post a Comment