Thursday, December 19, 2013

หมารับเชิญ

หมารับเชิญ

อันว่า หมาเฝ้าเรือนคนรั่งมีปากชวนเพื่อนที่เป็นหมาข้างทางว่า

"ฅ่ำนี้ที่เรือนเจ้านายข้ามีงานเลี้ยง ข้าขอเชื้อเชิญเจ้าไปร่วมงาน ด้วยนา ข้ารับรองว่าจักมีของกินดีงามล้ำแก้ว กินมากมายทังคืนแลนา" ว่าอย่างนั้น

ยามนั้น หมาข้างทางรับคำเชิญไว้ เเล้วก็ฟ้าวฟั้งไปยังเรือนคนรั่งมีตั้งเเต่หัวฅ่ำ ซ้ำเเทนที่หมาข้างทางจักเข้าทางหน้าเรือน มันกลับพลัดเยือนย่างไปยังครัวหลังเรือน แลนา พอเห็นว่ามีของกินหลายหลวงหลาก มันก็ดีใจสั่นหางไปมา แลนา

ยามนั้น พ่อครัวบ่ตั้งใจเข้ามา เห็นหมาเข้าจึ่งคิดว่า เป็นหมาที่จักมาลักกินเข้าปลา แลนา ยามนั้น มันชายจึ่งจับตัวหมาข้างทาง เหวี่ยงขว้างออกไปทางป่องเอยี้ยมทันที แลนา

ยามนั้น พอหมาตัวอื่นๆ เห็นหมาข้างทางแล่นพร้อมร้องโอดโอยเช่นนั้น จึ่งถามว่าไปงานเลี้ยงเป็นฉันใดพร่อง แลนา

ยามนั้น หมาข้างทางเเกล้งตอบว่าตัวเก่าเมาไปหน้อยจึ่งเข้าบ้านคนรั่งมีบ่ถูก แลนา

ความเล่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "เเขกที่ดีต้องเข้าทางปากตูหน้าชู่ครั้ง"

No comments:

Post a Comment