Wednesday, December 18, 2013

คนขี้เหนียวกับเงินฅำ

คนขี้เหนียวกับเงินฅำ

อันว่า มีชายคนหนึ่งเป็นคนขี้เหนียว มันชายมักจักเทียวเอาเข้าของฝังดิน ไว้รอบๆ บ้านทังสิ้น บ่ยอมเอามาใช้กินจ่ายให้ออกหมาก แลนา

ยามนั้น มันชายก็อย้านกลัวว่าจักบ่ปลอดพ้นสิ่งร้าย ครันฝังเงินฅำไว้หลายเเห่ง มันจึ่งขายเข้าของบ่แบ่งผู้ใดให้ทังหมดเสี้ยง เเล้วซื้อเงินฅำเเท่งหนึ่ง มาฝังไว้ถึงที่หลังเรือน เเล้วหมั่นเยือนไปผ่อดูชู่วัน แลนา

ยามนั้น บ่าวรับใช้ผู้หนึ่งใครรู้ จึ่งเเอบลักตามไปดูไปเบิ่งที่หลังเรือนสุด เเล้วก็ขุดเอาฅำเเท่งไปเสีย แลนา

ยามนั้น ชายขี้เหนียวมาพบพ้อหลุมอันว่างเปล่าในวันต่อมาก็เสียใจ มันร้องห่มร้องไห้ไปบอกเพื่อนบ้านคนหนึ่ง แลนา ยามนั้น เพื่อนบ้านจึ่งเเนะนำปากจาเสียดแทงว่า

"ดูราท่านเหย ท่านก็เอาก้อนดินจี่ใส่ในหลุมเเล้วคิดว่าเป็นเงินฅำแล ย้อนถึงอย่างใดท่านก็บ่เอาออกมาใช้อยู่เเล้ว แท้นา" ว่าอย่างนั้น แลนา

ความเล่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "ของมีค่า ครันไป่เอามาทำมาเร็ดให้ออกหมากก็ช่างเป็นของไร้ค่า"

No comments:

Post a Comment