Thursday, December 19, 2013

ผัวผู้ใจดี

ผัวผู้ใจดี
อันว่า มีชายคนหนึ่งมีเมียสองคน มันชายมักทนจักตามใจเมียทังสองขาอยู่ชู่ยาม เพราะความรักอันเต็มเปี่ยมที่มันชายมีต่อขาทังสอง แลนา
อันว่า เมียสาวนั้นใคร่ให้ผัวรุ่นกลางคนของสองขาดูหนุ่มเพี้ยวผู้บ่าวผู้แพวชู่ตอน จึ่งได้ถอนผมหงอกออกอย่างชู่เมื่อชู่ยามมา แลนา
เมื่อนั้น ฝ่ายเมียผู้ผ่านขวบเข้าหลายปีแล้วก็ใคร่ให้สามีแลดูเป็นคนกลางคนเหมือนกับตัวเก่าสา สองขาจึ่งคอยถอนผมดำออกมาเพื่อให้เหลือไว้เพียงเเต่ผมหงอกเท่านั้น แลนา
ยามนั้น สามีไปส่องแยงแว่นฅิงก็ผ่อเห็นตัวเก่ามีหัวล้านบ่เหลือผมเลยสักเส้น ก็ถึงกับร้องดิ้นเต้นลั่นเรือนด้วยความตกใจสุดขีด แลนา

ความเล่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
"ผู้ที่ตามใจคนอื่นจนเกินไปนั้น ก็บ่เหลือความเป็นตัวเก่า"

No comments:

Post a Comment