Thursday, December 19, 2013

กาบ้ายอ

กาบ้ายอ

อันว่า หมาไนเห็นกามีเนื้อชิ้นโตอยู่ในปากบ่อ้า จึ่งกล่าวว่า

"ดูราเสี่ยวกาเหย ตาของเพื่อนช่างงามเพี้ยวกับตาเหยี่ยว ปีกก็เป็นเงางามเหมือนปีกนกแหลว แลนา ข้าอยากรู้นักหนาว่าครัน เพื่อนขับร้องความ เสียงของเพื่อนจักม่วนอ่อนชวนใจสักเพียงใด แลนา" ว่าอย่างนั้น

ยามนั้น กาฟังคำป้อยอก็มักใจ ฟ้าวฟั่งไปอ้าปากขับความอวดหมาไน แลนา ยามนั้น เมื่อกาอ้าปาก ชิ้นเนื้อก็หากตกลงมาสู่พื้น แลนา ยามนั้น หมาไนก็เข้าไปคาบเนื้อเเล้วแล่นลี้จากไปทันที แลนา

ความเล่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "คนที่มาเฝ้ายกยอปอปั้น ช่างหวังได้หมากดีจากเรา"

No comments:

Post a Comment