Tuesday, January 1, 2013

แปลเพลง What Makes You Beautiful - One Direction

Photograph: Brian Rasic/Rex Features

แปลคำร้องเป็นคำไทเก่า

[Verse 1]
[Liam]
เจ้าบ่หมั้นใจ,
บ่รู้เพื่ออันใด,
เจ้าทำให้คนพากันมองเมื่อย่างผ่านปากตู
บ่ต้องแต่งหน้าดอก
ปกปิดตัวดอก
เป็นที่เป็นอยู่ก็ดีอยู่แล้ว

[Bridge]
[Harry]
ทุกคนในห้องนี้มองเห็นได้
ทุกคนยกเว้นเจ้า

[Chorus]
[ทุกคน]
คนใคร่เหย เจ้าทำให้หล้าข้าแจ้งบ่เหมือนคนใด
การแกว่งผมเจ้าทำให้ข้าไหวใจ
แต่เมื่อเจ้ายิ้มไปยังพื้นดินก็บ่ยากที่จักรู้
เจ้าบ่รู้
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าเจ้างาม
หากแต่เจ้าเห็นที่ข้าเห็น
เจ้าจักเข้าใจเพื่ออันใดข้าใคร่เจ้ายิ่งนัก
บัดเดียวนี้ข้ามองเจ้าอยู่และข้าบ่อยากเชื่อ
เจ้าบ่รู้
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าเจ้างาม
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าอันใดทำให้เจ้างาม

[Verse 2]
[Zayn]
ดั่งนั้นไวเถิด
เจ้าเข้าใจผิดแล้ว
เพื่อทำให้เจ้าเห็น
ข้าทำเป็นคำร้อง
ข้าบ่รู้เพื่ออันใด
เจ้าต้องขี้อาย
และต้องหลบหน้าเมื่อข้ามองตา


[Bridge]
[Harry]

ทุกคนในห้องนี้มองเห็นได้
ทุกคนยกเว้นเจ้า


[Chorus]

[ทุกคน]
คนใคร่เหย เจ้าทำให้หล้าข้าแจ้งบ่เหมือนคนใด
การแกว่งผมเจ้าทำให้ข้าไหวใจ
แต่เมื่อเจ้ายิ้มไปยังพื้นดินก็บ่ยากที่จักรู้
เจ้าบ่รู้
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าเจ้างาม
หากแต่เจ้าเห็นที่ข้าเห็น
เจ้าจักเข้าใจเพื่ออันใดข้าใคร่เจ้ายิ่งนัก
บัดเดียวนี้ข้ามองเจ้าอยู่และข้าบ่อยากเชื่อ
เจ้าบ่รู้
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าเจ้างาม
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าอันใดทำให้เจ้างาม


นา นา นา นา นา นา  [x2]

[Middle 8]
[Harry]

คนใคร่เหย เจ้าทำให้หล้าข้าแจ้งบ่เหมือนคนใด
การแกว่งผมเจ้าทำให้ข้าไหวใจ
แต่เมื่อเจ้ายิ้มไปยังพื้นดินก็บ่ยากที่จักรู้


[ทุกคน]
เจ้าบ่รู้
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าเจ้างาม

[Chorus]
[ทุกคน]
คนใคร่เหย เจ้าทำให้หล้าข้าแจ้งบ่เหมือนคนใด
การแกว่งผมเจ้าทำให้ข้าไหวใจ
แต่เมื่อเจ้ายิ้มไปยังพื้นดินก็บ่ยากที่จักรู้
เจ้าบ่รู้
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าเจ้างาม ([Harry:] โอ),
Iหากแต่เจ้าเห็นที่ข้าเห็น
เจ้าจักเข้าใจเพื่ออันใดข้าใคร่เจ้ายิ่งนัก ([Harry:] อย่างยิ่งนัก),
บัดเดียวนี้ข้ามองเจ้าอยู่และข้าบ่อยากเชื่อ
เจ้าบ่รู้
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าเจ้างาม
โอ โอ
เจ้าบ่รู้ว่าอันใดทำให้เจ้างาม ([Harry:] งาม) ,
โอ โอ,

[Harry]
นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้างาม


อยู่ดีกินหวานวันปีใหม่

อยู่ดีกินหวานวันปีใหม่ข้า

ในปีพ.ศ. 2556 นี้ ข้าขอให้สูเจ้าทังหลายมีแต่ความดีใจ อยู่ดี กินดี หมานดี ทังปีคู่ยาม สิ่งอันได้เรียนได้รู้จากปีที่แล้วที่กลาย ก็ให้เป็นคำสอนของปีนี้ข้านา

-ชายอลิฟ

แปลคำร้อง หน้าตาดีไม่มีแฟน - Neko Jump

แปลคำร้อง

หน้าตาดีไม่มีแฟน - Neko Jump 

เป็นความไทเก่า

หน้าตาดีบ่มีคนรัก


หน้าตาดีเป็นอันใดยังบ่มีคนรัก
คนรักเจ้าไปไหนบ่ก็เปล่า เป็นห่วงเจ้าจักเหงา
หน้าตาดีเป็นอันใดยังบ่มีคนรัก
บ่ก็ว่าคนรักเจ้าบ่มา ถือว่าโสดได้บ่
Listen to me ใจร้ายแท้ เจ้ารู้บ่
ใจร้ายแท้ พบกันแล้วเอาใจข้าไป
บอกเลยนะยังบ่เคยให้คนใด
บ่ต้องเลยนะ บ่ต้องยิ้มมา
กลัวจักหลุดมักเจ้าขึ้นมา
ก็คนดีรักมักจักบ่ค่อยโสด
ขึ้นตกหลุมรักบัดเดียวมีคนใดมาใจร้าย
หน้าตาดีเป็นอันใดยังบ่มีคนรัก
คนรักเจ้าไปไหนบ่ก็เปล่า เป็นห่วงเจ้าจักเหงา
หน้าตาดีเป็นอันใดยังบ่มีคนรัก
บ่ก็ว่าคนรักเจ้าบ่มา ถือว่าโสดได้บ่
ก็มอกว่ายังบ่รู้ว่าเจ้ามีคนใด
แต่ว่าเท่าที่พอจักรู้เป็นข้ามีใจ
ชัดชาดาดัดชัด เป็นเสี่ยวได้บ่
ชัดชาดาดัดชัด อย่าคิดหนักไป
เจ้าจักคบกับคนใดอย่างใดก็คงบ่ผิด
แล้วหากข้าบ่รู้เรื่องนั้นก็คงบ่ผิด
ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าข้ามีหมานได้ที่จักคิด
ไม่ใส่ใจใช่บ่มารู้จักกันสักนิด
หน้าตาดีเป็นอันใดยังบ่มีคนรัก
คนรักเจ้าไปไหนบ่ก็เปล่า เป็นห่วงเจ้าจักเหงา
หน้าตาดีเป็นอันใดยังบ่มีคนรัก
บ่ก็ว่าคนรักเจ้าบ่มา ถือว่าโสดได้บ่
เจ้าคิดอย่างใด (You and Me)
เหมือนข้าบ้างบ่ (Just Tell Me)
หากเจ้ายังบ่มีคนใด (Come with Me)
หากเจ้ามีใจ (Close to Me)
Lonely Lonely ไปเพื่ออันใด Baby Baby คอยอันใด
Easy Easy บ่ต้องอาย Ready Ready ตกลงบ่
หน้าตาดีเป็นอันใดยังบ่มีคนรัก
คนรักเจ้าไปไหนบ่ก็เปล่า เป็นห่วงเจ้าจักเหงา
หน้าตาดีเป็นอันใดยังบ่มีคนรัก
บ่ก็ว่าคนรักเจ้าบ่มา ถือว่าโสดได้บ่

แปลเพลง Timethai - รักกว่านี้ไม่มีอีกละ

แปลคำร้อง Timethai - รักกว่านี้ไม่มีอีกละ เป็นความไทเก่า

รักกว่านี้บ่มีอีกละ


V1
รู้แล้วบ่ต้องเปลี่ยน  รู้แล้วบ่ต้องเปลี่ยน
รักที่ให้เจ้าไป บ่ได้คิดอันใด
V2
รู้แล้วบ่ต้องเปลี่ยน แล้วบ่ต้องเกรงใจ
ก็มันเต็มใจให้เจ้า
Pre
My Girl เจ้าจักหน้ารักกว่านี้ ก็รักเจ้าได้เท่าเก่า (Baby Baby)
My Heart ต่อให้มันใหญ่กว่านี้ ก็คงรักได้แต่เจ้า (Only you Only you)
Hook
รักกว่านี้บ่มีอีกละ เทใจทังใจไปให้เจ้าหมด
รักกว่านี้บ่มีอีกละ หลายขึ้นหน้อยลงคงบ่ได้แล้ว
Hoo Wie Hoo Wie Girl Baby you’re my world
Why oh Why a ay นี่ก็รักแล้วใด
Hoo Wie Hoo Wie Girl มันLimitแล้วเจ้า
หล้าแตก ก็รักเจ้าได้เท่าเก่า
V3
ข้ารักเจ้าเท่าใด ข้ารักเจ้าเท่าใด
รักไปหมดทังใจ เท่าใดเท่ากัน
V4
ข้ารักเจ้าเท่าใด ข้ารักเจ้าเท่าใดข้ารักเจ้าเท่าใด ข้ารักเจ้าเท่าใด
ข้ารักแต่เจ้าเท่านั้น
Rap Tomo
เมื่อถึงที่สุดเมื่อมันมาถึงจุดมันจักบ่เคลื่อนไหว
น้ำที่มันต้มจนมันเดือดต่อให้ร้อนกว่านี้มันก็ได้แต่เดือด
น้ำอยู่ที่จุดเยือกแข็งต่อให้เอย็นกว่านี้มันก็ได้แต่น้ำแข็ง