Thursday, July 3, 2014

คำร้อง ขอใจเจ้าแลกตัวนับเอิ้น (ขอใจเธอแลกเบอร์โทร) - หญิงลี ศรีจุมพล

เนื้อคำร้องเขียนในคำไทเก่า

แวบเดียวเพียงดู ก็ทำให้รู้ว่าเจ้าเน้อโดนหัวใจ
อยากบอกเหลือเกินว่าเจ้าหน้ารักเพียงใด
ดัดมากไปกลัวมันบ่ดีบ่งาม

ก็จึ่งทำท่า ทำเป็นอ้อมค้อมทำเป็นว่าดูเย็นๆ
จนเจ้ามาขอ ตัวนับเอิ้นเข้าทางแล้วเอ๋ย
อยากบอกแท้เด ถึงเรือนให้ฟ้าวเอิ้นหา

ตัวนับเอิ้นอื่น จะได้ยินเสียงคอยสาย
อย่าง อย่าง อย่าง ว่าให้คอย
แต่ตัวนับนี้ จักได้ยินเสียงใจบอกว่า...

ท่านนั้นทึกเข้าสู่การรับใช้รับฝาก หัวใจ
ลงหมายคัวนับฝากไว้ตัวเอากลับไป ใจให้เก็บปิ่นปัว
ยอมทนเจ้าแล้ววันนี้เพียงตอนต้น เห็นหน้า
ฝากไว้กับข้านาหัวใจของเจ้า แลกตัวนับเอิ้น โอ๊ะ โอ โอย

ใจคงขาดหวิว หากเจ้าโดนซิวย้อนมีมือดีลักไป
รักตอนต้นของข้า บ่รู้มีแถมเมื่อใด
เอาใจแลกใจ อย่างนี้ไว้ก่อนและดี

ตัวนับเอิ้นอื่น จะได้ยินเสียงคอยสาย
อย่าง อย่าง อย่าง ว่าให้คอย
แต่ตัวนับนี้ จักได้ยินเสียงใจบอกว่า...

ท่านนั้นทึกเข้าสู่การรับใช้รับฝาก หัวใจ
ลงหมายคัวนับฝากไว้ตัวเอากลับไป ใจให้เก็บปิ่นปัว
ยอมทนเจ้าแล้ววันนี้เพียงตอนต้น เห็นหน้า
ฝากไว้กับข้านาหัวใจของเจ้า แลกตัวนับเอิ้น โอ๊ะ โอ โอย