Friday, January 29, 2016

หมาที่ซื่อใส

หมาที่ซื่อใส 

เรือนหลังหนึ่งเลี้ยงหมาเอาไว้เฝ้าเรือน หมาตัวนั้น ซื่อใสมากนัก ในยามกลางคืนเมื่อตอนที่มันนอนหลับ ถ้าหากได้ยินเสียงแปลก มันก็จะลุกขึ้นมาเห่าบมิขาด เพื่อเตือนสิ่งที่หน้ากลัวเเก่เจ้าของเรือน

คืนหนึ่ง มันไ้ด้ยินเสียงฝีตีนคนย่ำใบไม้ดังกรอบเเกรบ เเผ่วเบาที่ใกล้รั้วเรือน

เเม้จะได้เห็นว่าเป็นคนใดมันก็ส่งเสียงเห่าทำเร็ดเสียงขู่ไว้ก่อน

เจ้าหัวลักจึ่งโยนเนื้อชุบยาเบื่อชิ้นหนึ่งเข้ามาในรั้ว หมาเฝ้าเรือนย่างก้าวเข้าไปดม ๆ เเต่ก็บมิกิน

มันยังคงเห่าต่อไปจนพอเจ้าของเรือนออกมาดูผ่อ เเล้วก็ช่วยกันจับคนลักได้ในที่สุด  

No comments:

Post a Comment