Tuesday, November 22, 2016

เจียเลือกหมู่

เจียเลือกหมู่

เจียนี้ ถือว่าตนก็มีปีกเหมือนนก เเละมีหูเหมือนตัวไหวติงอื่น ๆ

เมื่อนกยกหมู่ไปสู้กับตัวไหวติงอื่น เจียจึ่ง บ่อยากเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เมื่อหมู่ของนกมีท่าทีว่าจะลุ เจียก็ป่าวตัว ไปเข้ากับฝ่ายนก

แต่ครั้นฝูงนกมีท่าทีว่าจะพ่าย เจียก็จะบินไปเข้าฝูงกับตัวไหวติงอื่น ๆ

ต่อมานกสู้จนใกล้จะลุ เจียก็บินกลับมาอยู่ฝ่ายฝูงนกแถม

เมื่อนกกับตัวไหวติงทังหมด ตกลงกันว่าจะหยุดสึก เเละเป็นเพื่อนต่อกัน ทังสองฝ่ายต่างจึ่งขับไล่เจ้าเจีย โดยบ่ยอมให้มันเข้าฝูงด้วย

เจ้าเจียอับอายมากหลาย จึ่งไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำ จะออกมา ก็ออกมาเพื่อหาของกินในตอนกลางคืนเท่านั้น

เรื่องเล่านี้สอนให้รู้ว่า "ผู้ที่ขาดความแท้ใจ มักบ่มีผู้ใดอยากคบหาด้วย"

No comments:

Post a Comment